Toegankelijkheid

Skip to main content

Voorwaarden

Om deel te kunnen nemen aan de Duivense sportverkiezing moet de sporter of het sportteam aan de volgende voorwaarden voldoen:

Algemeen

 • Genomineerde kandidaten zijn minimaal 6 maanden woonachtig (geweest) in de gemeente Duiven;
 • Indien de kandidaat is verhuisd in het betreffende kalenderjaar is het essentieel dat de kandidaat ten tijde van de prestatie in ieder geval inwoner was van de Gemeente Duiven. (Dit geldt niet voor studenten die buiten de gemeente Duiven wonen);
 • Een voorgedragen kandidaat die woonachtig is in de Gemeente Duiven, maar een prestatie geleverd heeft als lid van een vereniging buiten de gemeente Duiven kan ook worden voorgedragen;
 • Er worden geen eisen gesteld aan het niveau waarop de prestatie is geleverd;
 • De prestatie / ontwikkeling die centraal staat is geleverd / doorgemaakt in het lopende jaar en voldoet aan de genoemde criteria.

Sporter/Sportteam

 • Om in aanmerking te komen voor deze titel moet de sporter de minimale leeftijd hebben van 18 jaar of ouder. Voor een sportteam geldt dat minimaal de helft van het team de leeftijd heeft van 18 jaar of ouder.
 • Voor deze categorie kunnen dames, heren of een sportteam (het team bestaat uit tenminste 2 personen) worden voorgedragen.
 • Er wordt een sportvrouw of sportman of sportteam van het jaar gekozen;
 • Het voorgedragen sportteam dient van een in de gemeente Duiven gevestigde vereniging te zijn;
 • De leden van het voorgedragen sportteam van een in de gemeente Duiven gevestigde vereniging hoeven niet allen woonachtig te zijn in de gemeente Duiven;
 • De winnaar wordt gekozen op basis van een unieke prestatie die geleverd is;

Jeugd sporter/sportteam

 • Om in aanmerking te komen voor deze titel moet de sporter een leeftijd hebben tussen de 3 jaar en de 18 jaar. Voor een sportteam geldt dat minimaal de helft van het team de leeftijd heeft tussen de 3 jaar en 18 jaar.
 • Voor deze categorie kunnen jongens, meisjes of een sportteam (het team bestaat uit tenminste 2 personen) worden voorgedragen.
 • Er wordt een sporter of sportteam van het jaar gekozen;
 • Het voorgedragen sportteam dient van een in de gemeente Duiven gevestigde vereniging te zijn;
 • De leden van het voorgedragen sportteam van een in de gemeente Duiven gevestigde vereniging hoeven niet allen woonachtig te zijn in de gemeente Duiven;
 • De winnaar wordt gekozen op basis van een unieke prestatie die geleverd is;
 • Er worden geen eisen gesteld aan het niveau waarop de prestatie is geleverd;
 • De prestatie / ontwikkeling die centraal staat is geleverd / doorgemaakt in de periode van het lopende jaar en voldoet aan de genoemde criteria.