Sporters

De Corona-crisis heeft de hele (sport)wereld lam gelegd. Het is onzeker of er nog voor de zomer gesport kan worden.

Deze twee zaken waren onderwerp van gesprek tijdens de vergadering van het kernteam van de Duivense Sportverkiezing en dan vooral de vraag of we de 4e Duivense Sportverkiezing in januari 2021 bij Zaal Gieling Groessen door konden laten gaan.

Unaniem hebben we besloten dat er genoeg sportmomenten zouden zijn en prestaties geleverd worden om ook de komende editie tot een succes te maken. Dus we gaan er weer voor, op naar weer een prachtig sportevenement met alleen maar winnaars!

Fotografie Jacques Kok heeft ook voor de komende editie zijn steun als sponsor toegezegd, heel veel dank daarvoor!

Ik kan u tevens melden dat we ook 2 nieuwe sponsoren gevonden hebben. Walraven WebWerk gaat ons helpen met de website en social media en afgelopen week heeft Liemers Fietsen aangegeven een trotse sponsor van Stichting Duivense Sportverkiezing te willen zijn.

Het doet ons veel deugd dat er in deze moeilijke tijd bedrijven / ondernemers zijn, die willen investeren in ons mooie Duivense evenement. De Duivense Sportverkiezing!

Ons kernteam is bezig om ook van de 4e editie van de Duivense Sportverkiezing een succes te maken. Via de website en social media houden wij u op de hoogte.

Rest mij u vooral heel veel gezondheid te wensen,

Sportieve groet,
Mathieu Maanders
Voorzitter Stichting Duivense Sportverkiezing