Om deel te kunnen nemen aan de Duivense sportverkiezing moet de sporter of het sportteam aan de volgende voorwaarden voldoen:

Algemeen

 • Genomineerde kandidaten zijn minimaal 6 maanden woonachtig (geweest) in de gemeente Duiven;
 • Indien de kandidaat is verhuisd in het betreffende kalenderjaar is het essentieel dat de kandidaat ten tijde van de prestatie in ieder geval inwoner was van de Gemeente Duiven. (Dit geldt niet voor studenten die buiten de gemeente Duiven wonen);
 • Een voorgedragen kandidaad die woonachtig is in de Gemeente Duiven, maar een prestatie geleverd heeft als lid van een vereniging buiten de gemeente Duiven kan ook worden voorgedragen;
 • Er worden geen eisen gesteld aan het niveau waarop de prestatie is geleverd;
 • De prestatie / ontwikkeling die centraal staat is geleverd / doorgemaakt in de periode tussen 1 januari 2020 en 31 december 2020 en voldoet aan de genoemde criteria.

Sporter/Sportteam

 • Om in aanmerking te komen voor deze titel moet de sporter de minimale leeftijd hebben van 18 jaar of ouder. Voor een sportteam geldt dat minimaal de helft van het team de leeftijd heeft van 18 jaar of ouder.
 • Voor deze categorie kunnen dames, heren of een sportteam (het team bestaat uit tenminste 2 personen) worden voorgedragen.
 • Er wordt een sportvrouw of sportman of sportteam van het jaar gekozen;
 • Het voorgedragen sportteam dient van een in de gemeente Duiven gevestigde vereniging te zijn;
 • De leden van het voorgedragen sportteam van een in de gemeente Duiven gevestigde vereniging hoeven niet allen woonachtig te zijn in de gemeente Duiven;
 • De winnaar wordt gekozen op basis van een unieke prestatie die geleverd is;

Jeugd sporter/sportteam

 • Om in aanmerking te komen voor deze titel moet de sporter een leeftijd hebben tussen de 3 jaar en de 18 jaar. Voor een sportteam geldt dat minimaal de helft van het team de leeftijd heeft tussen de 3 jaar en 18 jaar.
 • Voor deze categorie kunnen jongens, meisjes of een sportteam (het team bestaat uit tenminste 2 personen) worden voorgedragen.
 • Er wordt een sporter of sportteam van het jaar gekozen;
 • Het voorgedragen sportteam dient van een in de gemeente Duiven gevestigde vereniging te zijn;
 • De leden van het voorgedragen sportteam van een in de gemeente Duiven gevestigde vereniging hoeven niet allen woonachtig te zijn in de gemeente Duiven;
 • De winnaar wordt gekozen op basis van een unieke prestatie die geleverd is;
 • Er worden geen eisen gesteld aan het niveau waarop de prestatie is geleverd;
 • De prestatie / ontwikkeling die centraal staat is geleverd / doorgemaakt in de periode tussen 1 januari 2020 en 31 december 2020 en voldoet aan de genoemde criteria.

Sportfoto

 • De resolutie van de foto moet voldoende zijn om deze vergroot te kunnen afdrukken. Over het algemeen geldt dat foto’s vanaf een mobiele telefoon meer dan genoeg resolutie hebben;
 • Iedereen kan meedoen, zowel een recreatieve als professionele fotograaf;
 • Er mogen maximaal 3 foto’s van een fotograaf worden ingezonden;
 • Bij de nominatie is het van belang dat er een motivatie/uitleg gegeven wordt van het moment van de foto, zodat het verhaal erachter duidelijk naar voren komt;
 • De onafhankelijke jury kijkt vooral naar de aansprekendheid en/of de emotie die de foto uitdrukt. De motivatie/uitleg van het moment van de foto kan dit extra onder de aandacht van de jury brengen
 • Alle ingezonden foto’s worden op de social media van de Duivense Sportverkiezing geplaatst;
 • De sportfoto die centraal staat is gemaakt in de periode tussen 1 januari 2020 en 31 december 2020 en voldoet aan de genoemde criteria